Konkurs - Protokół
Dodane przez Komisarz dnia 04.04.2011 16:42
Protokół ze szkolnego konkursu plastycznego pt. Jan Paweł II – święty za życia.

Prac na konkurs wpłynęło łącznie 31 w tym 3 z liceum.
Wszystkie prace, które wpłynęły były niezgodne z tematem konkursu.
Uczniowie składali prace, które były portretami papieża Jana Pawła II, natomiast nie odpowiadały tematowi konkursu. Poziom prac był zróżnicowany, dominowała technika rysunkowa.
Jury w składzie: dyr. Jarosław Sulak, Dorota Siwor, Krzysztof Majda, zebrało się w dniu 1 kwietnia 2011 roku i dokonało oceny prac pomimo niezgodności z tematem. I tak po ocenie prac postanowiono że:

I miejsce przyznano: Łukaszowi Żabskiemu z liceum
i Katarzynie Paczuskiej z gimnazjum

II miejsce przyznano: Dominikowi Schneiderowi z gimnazjum

III miejsce przyznano: Arkadiuszowi Chromemu z liceum
Sabinie Nowak z gimnazjum

Ponieważ prace były niezgodne z tematem konkursu, postanowiono nie przyznawać nagród rzeczowych, a jedynie pkt. z zachowania. I tak:

za zgłoszenie pracy na konkurs - + 5 pkt.
za III miejsce w konkursie - + 10 pkt.
za II miejsce w konkursie - + 15 pkt.
za I miejsce w konkursie - + 20 pkt.

Rozszerzona zawartość newsa