Wyprawka I LO
Dodane przez Komisarz dnia 18.07.2012 11:11
Informacja dla rodziców i uczniów klasy I LO

Uczniowie pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe, gdzie dochód netto na jedną osobę
w rodzinie nie przekracza 351 zł, mogą się ubiegać o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych.
Rodzice sami dokonują zakupu podręczników szkolnych, a w szkole przedkładają wniosek
(dostępny od 27.08.2012 r. w sekretariacie) wraz z fakturą VAT (imienną)
za zakup podręczników i zaświadczeniem o dochodach do 06.09.2012 r.


Rozszerzona zawartość newsa